Steun het Herdenkingsconcert!

Voor studenten is het Herdenkingsconcert een prachtige aanvulling op hun culturele leven. Op een laagdrempelige manier kunnen zij kennis maken met klassieke koorzang. Daarnaast is het Herdenkingsconcert een waardevolle maatschappelijke aanvulling op de herdenkingsceremonies op 4 mei.

Het Herdenkingsconcert is vrijwel geheel afhankelijk van subsidies en sponsoring. Draagt u het Herdenkingsconcert een warm hart toe? Door middel van een schenking kunt u ons project steunen. U bevordert hiermee het culturele leven van studenten aan de Universiteit Utrecht en draagt bij aan de organisatie van een concert. Doneer uw gewenste bedrag op NL66 ABNA 0497358336 ten name van SV Hucbald, onder vermelding van ‘Donatie Herdenkingsconcert‘. Bij voorbaat dank hiervoor, en wij verwelkomen u graag op 4 mei!

Voor bedrijven en andere organisaties bieden wij ook samenwerkingsmogelijkheden waarmee u ons herdenkingsconcert financieel kan steunen. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar deze pagina.

Comments are closed.