Steun het Koorproject!

Sinds 2009 voert Studievereniging Hucbald jaarlijks op 4 mei een herdenkingsconcert uit. Voor studenten is het Koorproject een prachtige aanvulling op hun culturele leven. Op een laagdrempelige manier kunnen zij kennis maken met klassieke koorzang. Daarnaast is het Koorproject een waardevolle maatschappelijke aanvulling op de herdenkingsceremonies op 4 mei.

Het Koorproject is vrijwel geheel afhankelijk van subsidies en sponsoring. Draagt u het Koorproject een warm hart toe? Door middel van een schenking kunt u ons project steunen. U bevordert hiermee het culturele leven van studenten aan de Universiteit Utrecht en draagt bij aan de organisatie van een prachtig herdenkingsconcert. Doneer uw gewenste bedrag op NL66 ABNA 0497358336 ten name van SV Hucbald, onder vermelding van ‘Donatie Koorproject‘. Bij voorbaat dank hiervoor, en wij verwelkomen u graag op 4 mei!

Voor bedrijven en andere organisaties bieden wij ook samenwerkingsmogelijkheden waarmee u ons koorproject financieel kan steunen. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar deze pagina.