Koor | Orkest

Info voor koorleden
Om een goede en mooie uitvoering te realiseren is het natuurlijk van belang dat er veel en aandachtig gerepeteerd wordt. In het belang van het muzikale eindproduct organiseert de koorcommissie daarom twaalf repetities, één eigen repetitiedag en één met orkest, één generale repetitie en één doorloop (zie het repetitieschema hieronder). Naast de vaste repetities zal er ook individueel, thuis, geoefend moeten worden. Tijdens de repetities zal er dus serieus gerepeteerd moeten worden, maar gezelligheid tijdens en buiten de repetities is ook erg belangrijk!