Projectplan

Projectomschrijving
Studievereniging Hucbald organiseert een Herdenkingsconcert op 4 mei 2018 in de Jacobikerk als verlengstuk op de twee minuten stilte op het Domplein. Op deze dag willen wij met een gelegenheidskoor- en orkest het geliefde Messe de Requiem van Gabriel Fauré uitvoeren. Een concert met bijzondere samenwerking tussen deelnemers en professionals. De repetities starten in januari.

Aanleiding
Utrecht kent een beperkt scala aan herdenkingsactiviteiten tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De uitvoering van een requiem (ofwel ‘dodenmis’) ontbreekt echter in de stad en omgeving, terwijl juist een dergelijk werk uitermate geschikt is als verlengstuk van de twee minuten stilte op het Domplein. Hier willen wij met een uitvoering van het Messe de Requiem van Fauré verandering in brengen. Daarnaast focust het huidige opleidingsprogramma van de studie muziekwetenschap zich voornamelijk op het verkrijgen van academische vaardigheden en het opdoen van een muziektheoretisch kader. Dit project geeft deelnemers de kans om muziek vanuit een praktisch perspectief te benaderen door zelf in de schoenen van een musicus te stappen.

Speerpunten
Tijdens dit herdenkingsproject houden wij vast aan vijf speerpunten: laagdrempeligheid, kwaliteit, maatschappelijke herdenking, culturele verrijking en educatie.

Laagdrempeligheid
De laagdrempeligheid van dit project uit zich in het feit dat eenieder zonder ervaring in het zingen deel kan nemen aan dit project. Hoewel de werving van deelnemers volgens universitaire kanalen verloopt, is iedere geïnteresseerde van harte welkom. Daarnaast wordt het project ook op financieel vlak zo toegankelijk mogelijk gehouden: de deelnemersbijdrage wordt zo laag mogelijk gehouden en de toegang voor het concert is gratis, met een collecte achteraf.

Kwaliteit
Hoewel het koor bestaat uit een mengeling van ervaren en onervaren zangers, streven wij ernaar zo min mogelijk toe te geven op de kwaliteit van de uitvoering. Zo verzekert de deelname van een groot aantal studenten muziekwetenschap en een aantal leden van studentenorkesten ons van een ervaren kern die de kwaliteit in stand houdt. Verder waarborgen wij de kwaliteit door te kiezen voor een geschoolde dirigent, (cor)repetitor en professionele solisten. Zij ondersteunen het koor en het orkest bij het aanleren van vaardigheden als het zingen van bladmuziek en het musiceren in een orkest.

Maatschappelijke herdenking
Het Herdenkingsconcert vindt vlak na de Dodenherdenking van 4 mei plaats. Het uitvoeren van een requiem (ofwel ‘dodenmis’) vormt een gepast verlengstuk op de twee minuten stilte om 20.00 uur, gehouden op het Domplein. De op loopafstand gelegen Jacobikerk geeft bezoekers van de Dodenherdenking op het Domplein de gelegenheid om het Herdenkingsconcert bij te wonen.

Culturele verrijking
Een uitvoering van het Messe de Requiem van Gabriel Fauré is een mooie aanvulling op de culturele (concert)agenda van Utrecht. Het project is uniek in zijn soort: zowel in de grotere concertlocaties in Utrecht (TivoliVredenburg, Nicolaikerk, etc.) als in de omgeving vinden geen soortgelijke uitvoeringen plaats.

Educatie
Niet alleen biedt dit project eenieder de kans ervaring op te doen in het uitvoeren van klassieke muziek, ook biedt het conservatoriumstudenten Koor- en/of Orkestdirectie de mogelijkheid om middels het leiden van repetities van ons koor of orkest praktijkervaring op te doen. Bovendien geeft het project de voorkeur voor een dirigent en voor solisten die recent hun opleiding afgerond zodat zij middels dit project direct ervaring in de uitvoeringspraktijk op kunnen doen.

Aanloop & Tijdlijn
Het project start met de eerste koorrepetitie in de week van 29 januari 2018. Vanaf dan repeteert het koor wekelijks twee uur; ook vindt er in februari een repetitiedag voor het koor plaats. Het orkest heeft in maart en april enkele repetities, waarna er eind april een repetitiedag voor zowel koor als orkest plaatsvindt. Een generale repetitie en een doorloop voorafgaand aan het concert concluderen de voorbereiding van ons koor en orkest. De projectcommissie is sinds de zomer van 2017 bezig met de voorbereidingen en is gedurende het project op de achtergrond hard aan het werk om alles in goede banen te leiden.

Locatie
Het concert vindt plaats in de Jacobikerk, gelegen aan de St. Jacobusstraat in het noordelijke deel van de Utrechtse binnenstad (op loopafstand van het Domplein). De akoestiek van deze locatie leent zich uitstekend voor concerten; zo vindt een deel van de programmering van onder andere de Nieuwe Philharmonie Utrecht, TivoliVredenburg en de Nederlandse Bachvereniging ook op deze locatie plaats. Ook beschikt de kerk over een voor een herdenkingsconcert geschikte sfeer. Verder biedt de kerk ruimschoots ruimte voor publiek, hetgeen gezien de populariteit van het werk nodig is.

 

Comments are closed.